ផ្ទះលេខ៤៨៧ ផ្លូវហាណួយ សង្កាត់ភ្នំពេញថ្មី ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

HP: 012 588 877

Tel: (855) 23 500 32 46

Email: info@gigbcambodia.com

ហ៊ុត គិមសាន

 • 4ការកក់
 • 0មូលវិចារណ៏

 

 • ភេទ: ប្រុស
 • អាយុ: 55 ឆ្នាំ
 • បទពិសោធន៍មគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរណ៍: ចំនួនឆ្នាំមានបទពិសោធន៍
 • ទីតាំងសេវាកម្ម:
  • សៀមរាប
 • ភាសានិយាយ:
  • ខ្មែរ: Good
  • English: Good